Dhammalives สถานีวิทยุ ธรรมะไลฟ์ เสียงธรรมนำชีวิต

 

   

ค้นหา
ดู: 6900|ตอบ: 0
go

(พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-3-7 20:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด


ภาพจริยวัตร พระสุนทรธรรมภาณ
คลิกที่นี่
[/td]

   

ประวัติและปฏิปทา
พระสุนทรธรรมภาณ
(พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)
สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

อัตโนประวัติ
   ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2504 ตรงกับวันเสาร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) บ้านเขารวก ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และเป็นประธานสงฆ์แห่งสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สี่แยกหินกอง ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
   ครั้นเมื่ออายุ 22 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดทองนาปรัง ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้รับนามฉายาว่า “ธมฺมโชโต” ซึ่งแปลว่า “ผู้สว่างด้วยธรรม, ผู้รุ่งเรืองโดยธรรม” ต่อมาท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

สร้างสำนักปฎิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
  สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ได้จัดปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ (ศีล 8) สัมมาปฏิบัติ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ อาทิเช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันสงกรานต์ วันปีใหม่ ฯลฯ โดยจัดอบรมและปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง

   พ.ศ.2542 สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ได้รับแต่งตั้งจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสระบุรี   พ.ศ.2543 พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต ท่านได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2543 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2543 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   พ.ศ.2532 พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต ได้ไปพำนักปฏิบัติธรรมอยู่ ณ วัดป่าสะพานโดม บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 ท่านได้ปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้รักษาสภาพป่า จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2544 ได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะถาวร เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน โรงครัว อาคารรับรอง ห้องน้ำ แล้วเสร็จภายในหกเดือน เพื่อจัดตั้งเป็นวัดป่าสว่างวีรวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต) ทั้งนี้ ได้อาราธนา สมเด็จพระพุทธ ชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายศาลาปฏิบัติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และเริ่มจัดอบรมปฏิบัติธรรมโดยมีพระลูกศิษย์เป็นผู้ให้การอบรม แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม
   พ.ศ.2546 พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต มีความประสงค์ที่จะหาสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสำนักฯ ที่จังหวัดสระบุรี มากนัก เพื่อสะดวกในการเดินทาง จนกระทั่งเมื่อปลายปี พ.ศ.2546 คุณวิชัย วนวิทย์ ผู้บริหารในเครือบริษัท ฮาตาริ กรุ๊ป ผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและในปฏิปทาข้อวัตรอันเคร่งครัดของพระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต จึงได้จัดซื้อที่ดินถวายจำนวน 100 กว่าไร่ ณ บริเวณบ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง) ต่อมาทางสำนักฯ ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม จนกระทั่งปัจจุบันสำนักฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 200 กว่าไร่
   พ.ศ.2547 ได้เริ่มก่อสร้าง กุฏิพระสงฆ์ กุฏิกรรมฐาน ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน โรงครัว ห้องน้ำ ปลูกต้นไม้ และตบแต่งสถานที่ ภายในสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต(ปากช่อง) จนกระทั่งแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ได้อาราธนา สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพฯและสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ เป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายศาลาปฏิบัติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 หลังจากนั้น วัดป่าสว่างวีรวงศ์(แสงธรรมส่องชีวิต) และสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต (ปากช่อง) ได้เริ่มจัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะจัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าราชการตำรวจ ทหาร และข้าราชการฝ่ายปกครอง เช่น โครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ฯลฯ ทั้งนี้ โดยมีพระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต และพระลูกศิษย์เป็นผู้ให้การอบรมแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม

   พ.ศ.2550 พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต ท่านได้รับพระราชทานรางวัลบุคลากรดีเด่น สาขาพระสงฆ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2550 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาปัจจุบันสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต มีทั้งหมด 3 แห่งดังนี้
1. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
หมู่ 1 สี่แยกหินกอง ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ 036-379-428, 036-305-239

2. วัดป่าสว่างวีรวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต)
บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 081-600-0848

3. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง)
บ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 089-777-1625


งานเผยแผ่พระศาสนา
พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักเผยแผ่ และพระผู้เสียสละเพียรอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ท่านได้เทศน์เผยแผ่ธรรมะทางวิทยุจำนวนหลายสถานี เช่น
   สถานี พล.ม. 2 คลื่น AM 963
   สถานี 01 มีนบุรี คลื่น AM 945
   สถานี พล.ม. 2 (ยานเกราะ) คลื่น AM 540
   สถานี กรมการพลังงานทหาร (วพท.) คลื่น AM 792
   สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม (กทม.) คลื่น FM 102.25
   สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม (กทม.) คลื่น FM 100.25
   สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม (สระบุรี) คลื่น FM 103.25
   สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม (ปากช่อง) คลื่น FM 96.25
   สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม (อุบลฯ) คลื่น FM 94.75


จวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ อีกทั้ง ยังรับเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมตามคำขอของทางราชการ ทั้งข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครอง คณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ คณะศรัทธาญาติโยม และสาธุชนทั่วไป ตลอดจน มีการเผยแผ่ธรรมทางอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต http://www.sangdhamsongchevit.com/ อีกด้วย

ลำดับสมณศักดิ์
• เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์
• เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ
• เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายธรรมยุต ในราชทินนามที่ พระสุนทรธรรมภาณพระธรรมเทศนา
• ธรรมะเป็นสิ่งละเอียดอ่อน ยากแก่ผู้ปฏิบัติศึกษาพระสัจธรรมจะเข้าใจ เพราะธรรมะเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ผู้มีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นจึงมีปัญญา รู้แทงตลอดว่ากายนี้ไม่ควรยึด จิตนี้ไม่ควรยึด นั่นแหละเรียกว่าผู้อบรมสติ
เจริญมรรคผล จนเกิดปัญญารู้แจ้งในธาตุขันธ์ของชีวิต “อนิจจัง” ไม่ยั่งยืน สุดฝืนทน พึงรู้แจ้งใน “ทุกขัง”
ไม่ควรยึด เพราะที่สุดแล้วเป็น “อนัตตา” พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มองโลกนี้ “ด้วยความว่างเปล่า”

• ความสุขและความทุกข์เป็นบทบาทของชีวิต ไม่ควรยึดติด...ในชีวิตนี้เลย
• รู้ละ รู้วาง รู้ว่าง...ในอารมณ์


สำนักปฎิบัติ “แสงธรรมส่องชีวิต” ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทร. (036) 379-428 , (036) 305-239

พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต.jpg
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

dhammalives!

GMT+8, 2020-8-5 18:05 , Processed in 0.041779 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X1.5 This website Design by Thaigraph.com

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.