Dhammalives สถานีวิทยุ ธรรมะไลฟ์ เสียงธรรมนำชีวิต

 

   

ค้นหา
ดู: 8537|ตอบ: 1
go

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-3-6 00:41 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย dhammalives เมื่อ 2012-3-6 00:58


      พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือชื่อเมื่อแรกเกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี (29 มกราคม พ.ศ. 2516 — ) เป็นภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม มีผลงานทางวิพากษ์และแนะนำสังคมหลายเรื่องพระมหาวุฒิชัยบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2530 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูโสภณจริยกิจ เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมา ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ โดยมี พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันพระมหาวุฒิชัยจำพรรษาอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
ผลงานเด่น ของพระมหาวุฒิชัย คือ บทละครโทรทัศน์และหนังสือเรื่อง "ธรรมะติดปีก" ซึ่งด้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาประจำปี 2550
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (บุญถึง) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา "ว.วชิรเมธี" เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2516 บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2530 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูโสภณจริยกิจ เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ โดยมีพระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันพระมหาวุฒิชัยจำพรรษาอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร[2]

พระมหาวุฒิชัย เป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียนพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อโทรทัศน์ และหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ การประพันธ์บทละครโทรทัศน์และหนังสือเรื่อง "ธรรมะติดปีก" และเพลงประกอบละครธรรมะมากมาย จนได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาประจำปี 2550


การศึกษา

ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๓)

พธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๖)

ป.ธ.๙ สำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (๒๕๔๓)


การทำงาน

อาจารย์พิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

อาจารย์พิเศษ  สถาบันพระปกเกล้า  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  

อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย  ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐ และเอกชนมากมาย   เช่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    มหาวิทยาลัยนเรศวร   เป็นต้น

เป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความเชิงวิชาการ  กึ่งวิชาการ  และบทความทั่วไปให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากมาย เช่น  เนชั่นสุดสัปดาห์  มติชนสุดสัปดาห์  ประชาชาติธุรกิจ  กรุงเทพธุรกิจ   แพรว    WE,   HEALTH & CUISINE   ชีวจิต    ชีวิตต้องสู้   หญิงไทย   แก้จน  และบางกอก  ฯลฯ

เป็นวิทยากรบรรยายธรรมและนำภาวนาตามสถาบันและองค์กรของรัฐรวมทั้งเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ  ต่างจังหวัดและต่างประเทศ

เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตยาลัย  (Vimuttayalaya Institute)   :  อันเป็นสถาบันเพื่อการศึกษา   วิจัย   ภาวนา    และนำเสนอภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก    โดยเน้นปรัชญาการทำงานในลักษณะพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (Buddhism  for   World   Peace)

เป็นวิทยากรประจำรายการโทรทัศน์หลายรายการ  เช่น  เมืองไทยวาไรตี้ (ททบ.๕) ร้านชำยามเช้า (TITV) , กล้าคิดกล้าทำ (ททบ.๕) , พุทธประทีป (ททบ.๕)   รอยธรรมและธรรมาภิวัฒน์ (ASTV) และ ที่นี่หมอชิต (ช่อง ๗)ผลงานนิพนธ์

ผลงานหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ภาษาไทย

ดีเอ็นเอ ทางวิญญาณ
ปรัชญาหน้ากุฏิ
คิดอย่างเซ็น
ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยมิลินทปัญหา
ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยพระพุทธศาสนา
พระสงฆ์กับทางออกจากทุกขสัจของสังคม
ครูกัลยาณมิตรของชีวิตดีงาม
อารยมรรคา : มรรควิธีเพื่อชีวิตดีงาม
พระพุทธคุณ 100 บาท
กรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กำลังใจแด่ชีวิต
ธรรมะติดปีก
ธรรมะหลับสบาย
ธรรมะดับร้อน
ธรรมะบันดาล
ธรรมะรับอรุณ
ธรรมะราตรี
ธรรมะทำไม
ธรรมะเกร็ดแก้ว
ธรรมะสบายใจ
ธรรมะทอรัก
ธรรมะงอกงาม
ธรรมะน้ำเอก
ธรรมะคลายใจ
ธรรมะพารวย
คนสำราญงานสำเร็จ
สบตากับความตาย
ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง
เรารักแม่
หนังสือธรรมะชาล้นถ้วย
หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4 เล่ม 1 – 3

ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
Anger Management (ธรรมะหลับสบาย)
Looking Death in the Eye (สบตากับความตาย)
Love Management (ธรรมะทอรัก)

อนึ่ง  หนังสือ “ธรรมะหลับสบาย  ธรรมะทอรัก  และสบตากับความตาย” นอกจากได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว  ปัจจุบันยังได้รับการแปลเป็นภาษาสเปน  อินโดนีเชีย  และศรีลังกาอีกด้วย


เกียรติคุณ


พ.ศ.๒๕๔๗  ผลงาน “ธรรมะติดปีก” ได้รับการนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ   กว่าสิบรางวัล

พ.ศ.๒๕๔๘  มูลนิธิศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์  ทองประเสริฐ  ราชบัณฑิต   ถวายรางวัลสาขา “ผู้มีผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น”  (จากผลงานนิพนธ์ ๔ เรื่อง คือ ธรรมะติดปีก  ธรรมะหลับสบาย  ธรรมะดับร้อน  ธรรมะบันดาล)

พ.ศ.  ๒๕๔๘           สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก   ยกย่องเป็น  “ทูตสันติภาพโลก”  

พ.ศ.  ๒๕๔๙           นิตยสาร  Positioning  ยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “๕๐ ผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทย   ปี   ๒๕๔๙”

พ.ศ. ๒๕๔๙            รัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา  และองค์กร WBSY (World Buddhist  Sangha Youth)   ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน  “สมโภช ๒๕๕๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนายุกาล” (The Celebration of 2550th   Buddha  Jayanti)      มีมติถวายรางวัล    “The  Great  Dharma  Putta   Award” (พระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก)

พ.ศ.  ๒๕๕๐           คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ถวายรางวัล  BUCA  HONORARY  AWARDS  ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะแบบอินเทรนด์และมีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พ.ศ. ๒๕๕๐                        คณะสงฆ์และประชาชนจังหวัดเชียงราย  ถวายรางวัล “รตนปัญญา” (Gem  of  Wisdom  Award)    ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิปัญญาเป็นเอก

พ.ศ. ๒๕๕๐            รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ” ในฐานะผู้คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา    จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี     ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวบรวมและเรียบเรียงจาก...

http://th.wikipedia.org/wiki/ว.วชิรเมธี

http://www.tamdee.net

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.jpg

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-3-6 01:43 |แสดงโพสต์ทั้งหมด


คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

dhammalives!

GMT+8, 2020-8-5 18:11 , Processed in 0.031690 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X1.5 This website Design by Thaigraph.com

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.