Dhammalives สถานีวิทยุ ธรรมะไลฟ์ เสียงธรรมนำชีวิต

 

   

ค้นหา
ดู: 4226|ตอบ: 0
go

ท่านพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-3-2 04:24 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ท่านพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยาพระครูเกษมธรรมทัต ฉายา “เขมรํสี” นามเดิม สุรศักดิ์ นามสกุล เพ็งอาทิตย์

อายุ ๕๘ ปี พรรษา ๓๔ (บันทึกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

ชาติภูมิ

กิด ๒ ๕ ฯ ๑ ค่ำ ปีเถาะ เมื่อวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ ๘ ต.นครหลวง

อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

นามบิดา : นายบัวขาว เพ็งอาทิตย์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับจ้าง

นามมารดา : นางมณี นามสกุลเดิม มังกรแก้ว (สนั่นเสียง) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ

นามเดิม สุรศักดิ์ เพ็งอาทิตย์

ภูมิลำเนาเดิม ต. นครหลวง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา

การศึกษาปฐมวัย ระดับประถม และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนนครหลวงวิทยากร

และโรงเรียนนครหลวงพิบูลย์ประเสริฐวิทย์. โรงเรียนอุดมรัชวิทยา

บรรพชา/อุปสมบท


อุปสมบท ที่ ณ วัดพร้าวโสภณาราม ต. นครหลวง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๘ โดยมี :

พระครูอดุลธรรมประกาศ วัดนครหลวง อ.นครหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์

พระอธิการป่วน โสภโณ วัดพร้าวโสภาณาราม อ.พระนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระครูสำเริง วัดลาย อ. นครหลวง จ.พระนครศรีอยธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า “เขมรํสี” (ประทีปธรรมนำความสงบ และหลุดพ้น)


                                                                                          การศึกษาปริยัติธรรม


เป็นนักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๒๒ สำนักเรียนวัดมหาธาตุ ฯ

ศึกษาพระอภิธรรม ณ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ

และได้เป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมตั้งแต่อายุพรรษา ๓ พรรษา


การปฏิบัติธรรม

ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ สำนักวิปัสสนานครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา และวัดเพลงวิปัสสนา

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ได้ศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆ และปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่อง

และได้เปิดสำนักปฏิบัติธรรม วัดมเหยงคณ์ ต่อมา
สังกัดวัด


ปัจจุบัน สังกัดวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยย้ายมาจาก วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธุร ต.บางคูหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


ตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญญัติคณะสงฆ์


วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๒ : ได้รับตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดคูบางหลวงอนุกิจ วิธูร

ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปุทมธานี

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ : ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดคูบางหลวง อนุกิจวิธูร

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ : ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดมเหยงคณ์

ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ : ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์


สมณศักดิ์


วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ : ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท

โดยได้รับพระราชทานนามว่า "พระครูเกษมธรรมทัต"

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ : ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ : ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาส

วัดราษฎร์ชั้นพิเศษ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ : ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก


การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์ เป็นประจำทุกเดือน

พระวิปัสสนาจารย์ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เฉลิมพระเกียรติ จ. ปทุมธานี

พระวิปัสสนาจารย์ ณ บ้านทรงไทย (ส.รวยเจริญ) ๖๗/๒ ม.๒ ต.หันสัง อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐-๓๕๓๘-๙๓๓ เป็นต้น

การจัดรายการแสดงธรรมทางสถานีวิทยุ ณ สถานีวิทยุทหารอากาศ ๐๑ มีนบุรี คลื่น ๙๔๕

ระบบ AM ทุก วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น.


ที่อยู่ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา


จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

โทร. ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๓


เว็บไซต์ : www.watmahaeyong.netท่านพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) .jpg
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

dhammalives!

GMT+8, 2020-8-5 18:39 , Processed in 0.046517 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X1.5 This website Design by Thaigraph.com

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.