Dhammalives สถานีวิทยุ ธรรมะไลฟ์ เสียงธรรมนำชีวิต

 

   

ค้นหา
ดู: 2443|ตอบ: 0
go

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม

Rank: 1

โพสต์เมื่อ 2017-7-18 21:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ืnathivich เมื่อ 2017-7-18 21:17

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ืnathivich เมื่อ 2017-7-18 21:15

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ืnathivich เมื่อ 2017-7-18 21:12
ลิงค์รายละเอียดโครงการ http://goo.gl/Vefc3T << คลิก >>>

เว็บไซต์ http://www.sites.google.com/site/nathivich << คลิก >>>

กลุ่มเฟสบุ๊คสวนป่า https://www.facebook.com/groups/nathivich << คลิก >>>

แฟนเพจสวนป่าฯ https://www.facebook.com/watpaboonchum << คลิก >>>


"ผู้ซื้อที่ดินถวายวัดไว้ในพระพุทธศาสนา

เป็นการเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกเป็นอริยทรัพย์


คือทรัพย์ภายใน ชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวัน


และกลางคืนตื่นอยู่ก็ได้บุญแม้ยามหลับบุญก็เกิด

เป็นธนาคารบุญที่มีอานิสงส์เพิ่มพูนอยู่เรื่อยๆ"


========================

ขอเชิญสาธุชนผู้ใจดีร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้าง "สวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม" อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นรัตนะสถานที่ประดิษฐานซึ่งพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันจักยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมประเทศชาติ วัดเป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจในการกระทำคุณงามความดี และเป็นสาธารณสถาน อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและมวลมนุษยชาติ การสร้างวัดจึงถือว่าเป็นการสร้างพุทธศาสนสถานอันเป็นพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจ และปลูกฝังคุณงามความดี ตลอดทั้งการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจักนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความวิวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา ศรัทธาสาธุชนผู้ปรารถนาสร้างทานบารมี ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงครบถ้วน 5,000 ปี ด้วยการถวายที่สร้างวัดไว้ในพระพุทธศาสนา บูชาพระรัตนตรัย สร้างบุญใหญ่ให้แก่ตน อานิสงส์ไม่อดอยาก โอกาสบุญใหญ่ที่หาทำได้ยาก


การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น เป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ พระอุโบสถ พระวิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆ องค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นในศาสนา ตลอดถึงการบรรพชา อุปสมบท การบังเกิดขึ้นแห่งพระภิกษุสามเณร  ก็สามารถบังเกิดขึ้นได้ โดยอาศัยที่ดินแห่งนี้ การประพฤติปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาอันจักทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็จะเกิดขึ้นได้จากที่ดินแห่งนี้ หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้น ได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้น ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้น เจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จึงจักได้ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายทราบ


พระอาจารย์ ดร.ณธีร์วิชญ์ วรโภคินธนะโชค

ประธานดำเนินการสร้าง สวนป่าบุญชุ่มรมณียาราม


ลิงค์รายละเอียดโครงการ http://goo.gl/Vefc3T << คลิก >>>

เว็บไซต์ http://www.sites.google.com/site/nathivich << คลิก >>>

กลุ่มเฟสบุ๊คสวนป่า https://www.facebook.com/groups/nathivich << คลิก >>>

แฟนเพจสวนป่าฯ https://www.facebook.com/watpaboonchum << คลิก >>>

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

dhammalives!

GMT+8, 2020-5-28 23:45 , Processed in 0.041909 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X1.5 This website Design by Thaigraph.com

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.